Dokumendiregistri kasutusjuhend

Dokumendiregistrist saab otsida dokumente alljärgnevate andmeväljade järgi:

 • Dokumendi pealkiri
 • Registreerimise kuupäev
 • Dokumendi liik
 • Teine osapool. Saatja või saaja nimi.
 • Saatja viit. Asutuse dokumendi registreerimise number.
 • Juurdepääs. Avalik - juurdepääsupiiranguta; AK -asutusesiseks kasutamiseks.
 • Juurdepääsupiirangu alus. Otsida saab seaduse lühendi järgi, nt AvTS (avaliku teabe seadus).
 • Juurdepääsu lõpu kuupäev

Registreerimise või juurdepääsupiirangu kuupäeva järgi otsides:

 • Sisesta mõlemale kuupäevaväljale sama kuupäev. Näiteks kui soovite leida 04.10.2017 registreeritud dokumenti või dokumente, tuleb väljale "alates" sisestada kuupäev 04.10.2017 ning väljale "kuni" kuupäev 04.10.2017.
 • Alates teatud kuupäevast registreeritud dokumentide leidmiseks sisesta kuupäev ainult väljale "alates". Näiteks kui soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud alates 04.10.2017, siis kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud alates 04.10.2017 (uuemad ees).
 • Kuni teatud kuupäevani registreeritud dokumentide leidmiseks tuleb sisestada kuupäev ainult väljale "kuni". Näiteks kui soovite leida dokumenti või dokumente, mis on registreeritud kuni 04.10.2017, kuvatakse dokumendid, mis on registreeritud kuni 04.10.2017 (uuemad ees).

Dokumentide nimekiri

 • Otsingu tulemus kuvatakse tabelina, mis on jaotatud lehekülgedeks. Maksimaalselt kuvatakse 100 dokumenti, uuemad eespool. Täpsema tulemuse saamiseks tuleb otsingut täpsustada.
 • Dokumendi metaandmete ja avalike failide nägemiseks klõpsa tulemuste veerus olevale hüperlingile. Avalikke faile näeb plokis "Failid" ja seosdokumente plokis "Seosed".
 • Eraisikute ees- ja perekonnanimesid PPA dokumendiregistris ei näidata, selle asemel kuvatakse initsiaale.
 • Vastavalt politsei ja piirivalve seaduse §-le 4 lg 5 on Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitsei, riigipiiri valvamise ja teabeturbe korralduse struktuur, teenistuskohtade koosseis ja isikkoosseis asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave avaliku teabe seaduse tähenduses.